Date : 11 September 2016

Division E

YOUNG STARS MARINE DRIVE vs VIJAY CRICKET CLUB
Result : Drawn,no Ist innings result
YOUNG STARS MARINE DRIVE
122/8 (decl.)
Nandan Pai 43, Aniket Juwekar 5/16
VIJAY CRICKET CLUB
70/3
RIZVI SPORTS CLUB vs LORD NORTHBROOK CRICKET CLUB
Result : Drawn,no Ist innings result
RIZVI SPORTS CLUB
132/9 (decl.)
Imran Baig 31, Nikhil Sawant 3/16, Vishal Chaturvedi 3/35
LORD NORTHBROOK CRICKET CLUB
68/5
Sohel Shemle 33, Imran Baig 3/21
SUNDER CRICKET CLUB vs CANARA VIJAY CRICKET CLUB
Result : Drawn,no Ist innings result
SUNDER CRICKET CLUB
83/10
Santosh Upadhyay 7/31
CANARA VIJAY CRICKET CLUB
61/8
Jalil Khan 3/15
NEW HINDU CRICKET CLUB vs PANDURANGWADI CRICKET CLUB
Result : Team A won on Ist Innings
NEW HINDU CRICKET CLUB
117/10 & 16/2
Pratik Patil 66, Himashu Waingankar 5/44, Abey Kuruvilla 3/30
PANDURANGWADI CRICKET CLUB
59/10
Jabjit Singh 34, Chetan Jaiswal 3/15
YOUNG MENS CRICKET CLUB (VASAI) vs SUPER STAR SPORTS CLUB
Result : Team B won on Ist Innings
YOUNG MENS CRICKET CLUB (VASAI)
40/10 & 100/7
Ashish Gharat 40 (2nd Inn.), Darshan Bhoir 3/9, Mahendra Deshmukh 3/10, Rajeev Mehra 3/31 (2nd Inn.), Yogesh Dicholkar 3/35 (2nd Inn.)
SUPER STAR SPORTS CLUB
101/3 (decl.)
Sameer Patil 35
DAHISAR SPORTS CLUB vs M. V. SPORTS CLUB
Result : Drawn,no Ist innings result
DAHISAR SPORTS CLUB
152/8 (decl.)
Rohan Bhosale 52, Vijendra Yadav 4/38, Durgesh Mahant 3/51
M. V. SPORTS CLUB
29/5
Paras Shah 3/3
BOHRA CRICKETERS vs S. K. P. ATHLETIC CLUB
Result : Drawn,no Ist innings result
BOHRA CRICKETERS
119/10
Nishant Shivalkar 33, Prakash Solanki 3/22
S. K. P. ATHLETIC CLUB
102/7
Laukik Ramani 30, Ashish Gupta 3/23, Rahul Mahajan 3/26