Date : 13 August 2017

Division F

SHRI LAD CLUB vs MATUNGA GYMKHANA
Result : Match abandon without a ball bowled
TAKI TEAM (Sports Club) vs SHANTIBHAI SETH MEMORIAL CRICKET CLUB
Result : Drawn,no Ist innings result
TAKI TEAM (Sports Club)
66/3
Pratik Shinde 41
SHANTIBHAI SETH MEMORIAL CRICKET CLUB
No scores available
YOUNG MUSLIM SPORTS CLUB vs NAOROZ CRICKET CLUB
Result : Team B won on Ist Innings
YOUNG MUSLIM SPORTS CLUB
67/10 & 41/8
Karan Patel 6/14 & 4/1 (2nd Inn.), Saurabh Huddedar 4/28
NAOROZ CRICKET CLUB
78/6 (decl.)
Sachin Kadam 3/21
DAHISAR YOUNGSTARS vs B. R. D. CRICKET CLUB
Result : Team B won on Ist Innings
DAHISAR YOUNGSTARS
88/10 & 63/1 (decl.)
Swapnil Mhatre 41* (2nd Inn.), Pritam Shinde 3/10
B. R. D. CRICKET CLUB
91/5 (decl.)
Pritam Shinde 35
NAVI MUMBAI SPORTS ASSOCIATION vs DIAMOND STAR CRICKET CLUB
Result : Drawn,no Ist innings result
NAVI MUMBAI SPORTS ASSOCIATION
16/2
DIAMOND STAR CRICKET CLUB
No scores available
PARSEE CYCLISTS SPORTS CLUB vs REGENT CRICKET CLUB
Result : Team B won on Ist Innings
PARSEE CYCLISTS SPORTS CLUB
166/8 (decl.)
Bipin Waghela 67, Kishan Pandya 31*, Suhas Nandoskar 5/37
REGENT CRICKET CLUB
168/4 (decl.)
Prakash Ashwani 31*, Sankalp Pednekar 31, Jiten Purabiya 31
SANGAM SPORTS CLUB vs ACHIEVERS SPORTS CLUB
Result : Team A won on Ist Innings
SANGAM SPORTS CLUB
102/10 & 95/5 (decl.)
Aniket Vame 48, Sumir Zaveri 35* (2nd Inn.), Utkarsh Satavse 31 (2nd Inn.), Ketan Kharat 5/40, James Godad 3/33
ACHIEVERS SPORTS CLUB
86/10
Gaurav Kurkute 31, Soham Kadam 6/19, Vikrant Gupta 4/28