Date : 24 November 2019

Division C

UNITED FRIENDS SPORTS CLUB vs SAINATH SPORTS CLUB
Result : Team B match won outright
UNITED FRIENDS SPORTS CLUB
69/10 & 43/10
Abhishek Pandey 7/25, Bharat Patil 6/9 (2nd Inn.), Yash Chavan 3/35,
SAINATH SPORTS CLUB
136/4 (decl.)
Yash Chavan 53*, Umesh Gurjar 52
MASKATI CRICKET CLUB vs RAJASTHAN SPORTS CLUB
Result : Team A won on Ist Innings
MASKATI CRICKET CLUB
190/4 (decl.) & 25/1
Azhar Ansari 102*, Nabijaan Ansari 63*
RAJASTHAN SPORTS CLUB
100/10
Sai Chavan 38, Ganesh Alwe 4/16
KOLI COMBINED CRICKET XI vs UNITED CRICKETERS
Result : Team A won on Ist Innings
KOLI COMBINED CRICKET XI
164/10
Padmesh Mungekar 48, Samrat Nakhwa 33, Jagdish Jadhav 4/46, Sandeep Pawar 4/67
UNITED CRICKETERS
107/10
Shreyas Indulkar 32, Aditya Hareshwar Koli 4/31, Devidas Koli 3/2
JOHN BRIGHT CRICKET CLUB vs GHATKOPAR JOLLY GYMKHANA
Result : Drawn,no Ist innings result
JOHN BRIGHT CRICKET CLUB
185/10
Vidyadhar Kamath 51, Moondeep Mangela 41, Neeraj Kumar 5/44
GHATKOPAR JOLLY GYMKHANA
93/9
Jayesh Thakkar 32, Moondeep Mangela 3/33, Akshay Girap 4/20
PANDURANGWADI CRICKET CLUB vs YOUNG MAHARASHTRA CRICKET CLUB
Result : Drawn,no Ist innings result
PANDURANGWADI CRICKET CLUB
230/5 (decl.)
Anand Bous 111, Ramesh Kami 39
YOUNG MAHARASHTRA CRICKET CLUB
170/9
Rahil Shaikh 50, Harshal Jadhav 31, Kishan Ghosh 30, Dinesh Salunkhe 4/46
YOGI CRICKET CLUB vs JUHU VILE PARLE GYMKHANA CLUB
Result : Drawn,no Ist innings result
YOGI CRICKET CLUB
301/6 (decl.)
Niranjan Paradkar 111*, Chandan Chauhan 95, Saurabh Singh 57, Samadh Akhtar 3/55
JUHU VILE PARLE GYMKHANA CLUB
169/3
Yogesh Dhumal 83, Adhiraj Dabholkar 75*
PALGHAR DAHANU TALUKA SPORTS ASSOCIATION vs SHIVAJI PARK YOUNGSTERS SPORTS CLUB
Result : Drawn,no Ist innings result
PALGHAR DAHANU TALUKA SPORTS ASSOCIATION
233/4 (decl.)
Harshit Janwadkar 79*, Mandar Chamare 51, Siddhesh Pandit 37, Dhanit Raut 3/92
SHIVAJI PARK YOUNGSTERS SPORTS CLUB
96/4
Dashrath Chavan 46