Date : 24 November 2019

Division F

YOUNG STARS MARINE DRIVE vs MAZGAON CRICKET CLUB
Result : Team B match won outright
YOUNG STARS MARINE DRIVE
39/10 & 49/10
Jayshal Wadiyal 5/24 (2nd Inn.), Gurmeet Bumbak 3/10, Mandar Garude 3/11 & 3/4 (2nd Inn.), Ramchandra Pol 3/14
MAZGAON CRICKET CLUB
118/3 (decl.)
Hrushikesh Pawar 70*, Rishikesh Ugale 41
BHARAT CRICKET CLUB vs YOUNG PARSEE CRICKET CLUB
Result : Team B won on Ist Innings
BHARAT CRICKET CLUB
63/10
Mandar Mayekar 5/17, Rajesh Pagdhare 5/23
YOUNG PARSEE CRICKET CLUB
113/8 (decl.)
Arvind Tandel 44, Vijendra Yadav 4/42
DAHISAR YOUNGSTARS vs LORD NORTHBROOK CRICKET CLUB
Result : Team B won on Ist Innings
DAHISAR YOUNGSTARS
115/10 & 121/4
Bhavesh Bawdane 57 (2nd Inn.), Saurabh Huddedar 4/21, Mopli Swamy 3/17
LORD NORTHBROOK CRICKET CLUB
193/6 (decl.)
Zakir Shaikh 62, Parth Phatak 33, Manoj Sahani 30*, Vishnu Garje 3/23
ACHIEVERS SPORTS CLUB vs SOUVENIR CRICKET CLUB
Result : Team A won on Ist Innings
ACHIEVERS SPORTS CLUB
146/9 (decl.) & 25/0
Gaurav Kurkute 68, Mohd Azeem 3/26
SOUVENIR CRICKET CLUB
81/10
Vikram Yadav 35, Yashwant Bhadbade 6/23, Siddhesh Patekar 4/25
YOUNG MENS CRICKET CLUB (VASAI) vs NAOROZ CRICKET CLUB
Result : Team B won on Ist Innings
YOUNG MENS CRICKET CLUB (VASAI)
106/10 & 48/4 (decl.)
Harish Narvekar 40, Shubham Kharat 5/33, Farhan Shaikh 3/6 (2nd Inn.), Abhishek Angane 3/15
NAOROZ CRICKET CLUB
113/4 (decl.)
SUNDER CRICKET CLUB vs TAKI TEAM (Sports Club)
Result : Drawn,no Ist innings result
SUNDER CRICKET CLUB
174/10
Zamir Mulla 35, Santosh Dhande 6/46
TAKI TEAM (Sports Club)
129/8
Ahmed Khan 4/39, Rishi Shah 3/38
SUNRISE SPORTS CLUB ASSOCIATION vs SHANTIBHAI SETH MEMORIAL CRICKET CLUB
Result : Team B won on Ist Innings
SUNRISE SPORTS CLUB ASSOCIATION
182/10
Rajeev Kamath 44, Zenith Sachdev 4/53
SHANTIBHAI SETH MEMORIAL CRICKET CLUB
192/3
Raj Gohil 55, Ritesh Palav 46*, Prathamesh Raul 36, Amit Patade 35*