Date : 15 December 2019

Division F

TAKI TEAM (Sports Club) vs ACHIEVERS SPORTS CLUB
Result : Team A won on Ist Innings
TAKI TEAM (Sports Club)
172/5 (decl.)
Jerviis Ambosta 60, Bhagyesh Narkhede 43*
ACHIEVERS SPORTS CLUB
162/10
Sandeep Palav 40, Vishal Addagatla 6/60
SUNDER CRICKET CLUB vs YOUNG MENS CRICKET CLUB (VASAI)
Result : Team B won on Ist Innings
SUNDER CRICKET CLUB
133/10 & 37/1
Anand Surve 3/24, Kashish Jain 3/33
YOUNG MENS CRICKET CLUB (VASAI)
148/4 (decl.)
Vinish Phillips 56*, Rishi Shah 3/43
SHANTIBHAI SETH MEMORIAL CRICKET CLUB vs NAOROZ CRICKET CLUB
Result : Team B won on Ist Innings
SHANTIBHAI SETH MEMORIAL CRICKET CLUB
162/10
Kunal Vatari 61, Ritesh Palav 48, Farhan Shaikh 4/41, Atharva Kardile 3/26, Abhishek Angane 3/28
NAOROZ CRICKET CLUB
173/2 (decl.)
Anuraag Nair 70*, Jash Ganiga 55*, Karan Suraiya 36
YOUNG PARSEE CRICKET CLUB vs DAHISAR YOUNGSTARS
Result : Drawn,no Ist innings result
YOUNG PARSEE CRICKET CLUB
177/10
Mandar Mayekar 33, Hanumant Matkar 32, Omkar Rilkar 31, Amol Tandale 5/44
DAHISAR YOUNGSTARS
81/8
Harshal Padwal 4/21
BHARAT CRICKET CLUB vs YOUNG STARS MARINE DRIVE
Result : Team B won on Ist Innings
BHARAT CRICKET CLUB
139/8 (decl.) & 16/1
Vaishnav Sail 46, Sandip Ingle 3/33, Dev Patel 3/39
YOUNG STARS MARINE DRIVE
146/7 (decl.)
Akash Nair 45*, Karan Patil 3/17
SOUVENIR CRICKET CLUB vs MAZGAON CRICKET CLUB
Result : Team B won on Ist Innings
SOUVENIR CRICKET CLUB
98/10
Ramchandra Pol 5/32, Jayshal Wadiyal 4/35
MAZGAON CRICKET CLUB
168/6
Ajay Kadam 44*, Akshay Ambike 4/35
SUNRISE SPORTS CLUB ASSOCIATION vs LORD NORTHBROOK CRICKET CLUB
Result : Team B won on Ist Innings
SUNRISE SPORTS CLUB ASSOCIATION
129/10
Swapnil Rawool 40, Karan Patel 5/27
LORD NORTHBROOK CRICKET CLUB
231/7
Zakir Shaikh 64, Nishant Shivalkar 55, Swapnil Rawool 6/62