Date : 18 August 2019

Division F

SHANTIBHAI SETH MEMORIAL CRICKET CLUB vs LORD NORTHBROOK CRICKET CLUB
Result : Team B won on Ist Innings
SHANTIBHAI SETH MEMORIAL CRICKET CLUB
93/10
Saurabh Huddedar 3/40
LORD NORTHBROOK CRICKET CLUB
132/6 (decl.)
Zakir Shaikh 50*, Prathamesh Raul 3/20
YOUNG MENS CRICKET CLUB (VASAI) vs SOUVENIR CRICKET CLUB
Result : Team B won on Ist Innings
YOUNG MENS CRICKET CLUB (VASAI)
41/10 & 59/2 (decl.)
Mohd. Azeem 5/13
SOUVENIR CRICKET CLUB
44/9 (decl.)
Shubham Singh 7/20
NAOROZ CRICKET CLUB vs DAHISAR YOUNGSTARS
Result : Team A won on Ist Innings
NAOROZ CRICKET CLUB
64/10 & 18/0
Amol Tandale 5/17
DAHISAR YOUNGSTARS
44/10
YOUNG STARS MARINE DRIVE vs TAKI TEAM (Sports Club)
Result : Team A won on Ist Innings
YOUNG STARS MARINE DRIVE
97/10 & 13/4 (decl.)
Parag Patil 32*, Santosh Dhande 6/39 & 3/2 (2nd Inn.), Rupesh Naik 3/28
TAKI TEAM (Sports Club)
67/10
Kiran Bobade 3/16, Bharat Major 3/17
BHARAT CRICKET CLUB vs SUNRISE SPORTS CLUB ASSOCIATION
Result : Drawn,no Ist innings result
BHARAT CRICKET CLUB
134/10
Abubakar Khan 31, Kiran Davane 3/30, Swapnil Rawool 3/34
SUNRISE SPORTS CLUB ASSOCIATION
74/5
Aniket Kshirsagar 3/24
ACHIEVERS SPORTS CLUB vs SUNDER CRICKET CLUB
Result : Drawn,no Ist innings result
ACHIEVERS SPORTS CLUB
192/10
Pratik Mayekar 65, Ahmed Khan 5/88, Rishi Shah 4/39
SUNDER CRICKET CLUB
90/9
James Godad 3/9, Pratik Mayekar 3/25
YOUNG PARSEE CRICKET CLUB vs MAZGAON CRICKET CLUB
Result : Team B won on Ist Innings
YOUNG PARSEE CRICKET CLUB
61/10 & 22/3
Ramchandra Pol 4/13
MAZGAON CRICKET CLUB
63/2 (decl.)
Ajay Kadam 31