Date : 29 September 2019

Division E

OURS CRICKET CLUB vs PARSEE CYCLISTS SPORTS CLUB
Result : Drawn,no Ist innings result
OURS CRICKET CLUB
127/10
Roopkumar Yadav 62, Yogesh Patil 5/48
PARSEE CYCLISTS SPORTS CLUB
83/5
Shahen Mistry 44, Durvesh Pitale 3/32
RIZVI SPORTS CLUB vs B. R. D. CRICKET CLUB
Result : Team B won on Ist Innings
RIZVI SPORTS CLUB
56/10 & 36/8 (decl.)
Prittam Shinde 4/22 & 4/19 (2nd Inn.), Rohan Sonawale 3/6 & 3/8 (2nd Inn.)
B. R. D. CRICKET CLUB
66/7 (decl.)
Imran Baig 3/13, Ayush Singh 3/20
DADAR PARSEE ZORASTRIAN CRICKET CLUB vs VIJAY CRICKET CLUB
Result : Team B won on Ist Innings
DADAR PARSEE ZORASTRIAN CRICKET CLUB
55/10 & 51/5
Kaushabh Chalke 31* (2nd Inn.), Akash Daiya 4/16, Dhiraj Raut 3/8
VIJAY CRICKET CLUB
57/1 (decl.)
S. K. P. ATHLETIC CLUB vs YOUNG FRIENDS CRICKET CLUB
Result : Team A won on Ist Innings
S. K. P. ATHLETIC CLUB
100/10 & 3/1
Prathamesh Mahale 4/11
YOUNG FRIENDS CRICKET CLUB
77/10
Mihir Shah 4/25, Sunil Yadav 3/25
MAHARASHTRA YOUNG CRICKETERS vs DAHISAR SPORTS CLUB
Result : Drawn,no Ist innings result
MAHARASHTRA YOUNG CRICKETERS
119/10
Prashant Mhamunkar 49, Sherwin Lobo 5/35, Abhijeet Sarmalkar 4/12
DAHISAR SPORTS CLUB
94/7
Ayush Jethwa 37*, Sunil Sargar 3/19, Sushil Kamble 3/21
ESPLANADE LIBERALS CRICKET CLUB vs REGENT CRICKET CLUB
Result : Team A won on Ist Innings
ESPLANADE LIBERALS CRICKET CLUB
130/10
Sanyam Jain 38, Shubhro Dutta 5/21, Shravan Ghodke 4/41
REGENT CRICKET CLUB
50/10 & 26/8 (follow on)
Shailesh Dubli 8/7 (2nd Inn.), Ram Singh 7/18
STAR CRICKET CLUB vs MARWARI CRICKET CLUB
Result : Team B won on Ist Innings
STAR CRICKET CLUB
41/10 & 67/10
Nirbhay Kahar 7/21, Soham Mewada 5/21 (2nd Inn.), Amaan Shaikh 3/20 (2nd Inn.)
MARWARI CRICKET CLUB
84/9 (decl.) & 20/5
Amit Kanoujiya 5/35