Date : 29 September 2019

Division F

YOUNG PARSEE CRICKET CLUB vs TAKI TEAM (Sports Club)
Result : Team A won on Ist Innings
YOUNG PARSEE CRICKET CLUB
110/10
Vishal Addagatla 4/30, Santosh Dhande 4/35
TAKI TEAM (Sports Club)
32/10 & 20/1 (follow on)
Harshal Padwal 5/14
SOUVENIR CRICKET CLUB vs SHANTIBHAI SETH MEMORIAL CRICKET CLUB
Result : Drawn,no Ist innings result
SOUVENIR CRICKET CLUB
83/10
Rugved Chaudhary 42, Ajinkya Pawar 5/17
SHANTIBHAI SETH MEMORIAL CRICKET CLUB
81/7
LORD NORTHBROOK CRICKET CLUB vs YOUNG STARS MARINE DRIVE
Result : Team A won on Ist Innings
LORD NORTHBROOK CRICKET CLUB
89/10
Shivam Shukla 31, Bharat Major 4/14, Kiran Bobade 4/23
YOUNG STARS MARINE DRIVE
62/10
Saurabh Huddedar 5/19
NAOROZ CRICKET CLUB vs ACHIEVERS SPORTS CLUB
Result : Team B won on Ist Innings
NAOROZ CRICKET CLUB
109/10 & 41/2
Jeevan Karlekar 40*, Karan Suraiya 30* (2nd Inn.), James Godad 3/8, Pratik Mayekar 3/10
ACHIEVERS SPORTS CLUB
110/3 (decl.)
Pratik Mayekar 73
SUNRISE SPORTS CLUB ASSOCIATION vs YOUNG MENS CRICKET CLUB (VASAI)
Result : Drawn,no Ist innings result
SUNRISE SPORTS CLUB ASSOCIATION
121/7 (decl.)
Sumit Shinde 38*
YOUNG MENS CRICKET CLUB (VASAI)
107/7
Akshay Shelar 30, Kiran Davane 3/33
DAHISAR YOUNGSTARS vs BHARAT CRICKET CLUB
Result : Team B won on Ist Innings
DAHISAR YOUNGSTARS
80/10
BHARAT CRICKET CLUB
83/8 (decl.)
Amol Tandale 5/21
MAZGAON CRICKET CLUB vs SUNDER CRICKET CLUB
Result : Team A won on Ist Innings
MAZGAON CRICKET CLUB
153/10
Ajay Kadam 58, Siddhesh Gavande 44, Sandeep Bhandari 5/24
SUNDER CRICKET CLUB
55/10 & 56/4 (follow on)
Ramchandra Pol 3/12, Rupesh Kondalkar 3/21