Date : 28 August 2022

Division D

SUPER STAR SPORTS CLUB vs MATUNGA GYMKHANA
Result : Team B won on Ist Innings
SUPER STAR SPORTS CLUB
167/10
Dhruv Brid 77, Harsh Aghav 32, Yogesh Dicholkar 6/62, Moondeep Mangela 3/30)
MATUNGA GYMKHANA
169/6 (decl.)
Bipin Waghela 82, Abhay Patil 33, Amit Gavande 3/41)
OURS CRICKET CLUB vs M. V. SPORTS CLUB
Result : Team A won on Ist Innings
OURS CRICKET CLUB
113/10 & 4/0
Shreyas Gurav 34, Saurabh Sharma 31, Ayan Shaikh 5/40, Shailesh Dubli 4/30
M. V. SPORTS CLUB
94/10
Atish Walinjkar 7/26
BOHRA CRICKETERS vs AMAR CRICKET CLUB
Result : Drawn,no Ist innings result
BOHRA CRICKETERS
173/10
Tanishq Panikeveetil 99*, Parth Mistry 4/61, Arish Khan 3/25
AMAR CRICKET CLUB
91/7
Vinay Kunwar 36*, Vinay Shukla 4/21
RAJASTHAN SPORTS CLUB vs EVERGREEN SPORTS CLUB
Result : Team B won on Ist Innings
RAJASTHAN SPORTS CLUB
69/10 & 23/0
Sanket Joshi 4/16
EVERGREEN SPORTS CLUB
71/4 (decl.)
UNITED FRIENDS SPORTS CLUB vs JOHN BRIGHT ASSOCIATION
Result : Drawn,no Ist innings result
UNITED FRIENDS SPORTS CLUB
132/10
Lalitkumar Sharma 50, Alket Tandel 34, Dinesh Salunke 4/52
JOHN BRIGHT ASSOCIATION
91/6
Vijendra Yadav 3/28
VIJAY CRICKET CLUB vs PRABHU JOLLY YOUNG CRICKETERS
Result : Team B won on Ist Innings
VIJAY CRICKET CLUB
78/10 & 36/3 (decl.)
Rahil Shaikh 4/17, Ahmad Khan 4/27
PRABHU JOLLY YOUNG CRICKETERS
82/8 (decl.)
Achilles Parera 3/22, Deepak Singh 3/28
JOLLY CRICKETERS vs S. K. P. ATHLETIC CLUB
Result : Drawn,no Ist innings result
JOLLY CRICKETERS
125/10
Udayan Shukla 36, Ravi Shinde 32,Rohit Yadav 3/46
S. K. P. ATHLETIC CLUB
76/8
Ryan Thomas 39,Mukesh Pal 4/27